गारपीट नुकसान भरपाई शासन निर्णय (GR) व 10 जिल्ह्याची यादी

गारपीट व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय तुम्ही खालीलप्रमाणे डाउनलोड करून पाहू शकता. त्याचप्रमाणे कोणत्या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठीची यादीसुद्धा खालीलप्रमाणे तुम्हाला पाहता येईल.

शासन निर्णय पाहण्यासाठीयेथे क्लिक करा
विविध योजनांसाठीयेथे क्लिक करा

नुकसान भरपाई देण्यात येणाऱ्या 10 जिल्ह्याची यादी

👇👇👇👇